دورة Linux متقدمة

 

سيقيم مركز تكنولوجيا المعلومات دورة Linux متقدمة للفترة من 2021/10/3 لغاية 2021/10/7.

المحاضر: م.م. ادريس علاء

مفردات الدورة:

  • What is Linux
  • Linux Distros
  • Basic commands
  • User Management
  • Files & Directories
  • Logical volume manager
  • TCP/IP network manager
  • Open SSH- GNU/Linux secure shell
  • Linux scripting
  • Linux Privileges & File Permission

 

Top